Lamm och Fårskinn

Lammskinnen är oftast mindre med en enhetlig färg medan fårskinnen (från äldre djur) är en aning större och skiftar i färg.

Skinnen kan vara korthåriga (35 mm) eller långhåriga. Endast de korthåriga är tvättbara (ulltvätt, i tvättmaskin). De långhåriga vädras.
I mars/april kommer mina skinn från höstens slakt tillbaka till mig; färdigberedda. Då har jag flest skinn att välja ibland, varefter lagret minskas under året fram till nästa leverans.