Ett till Fårhus!

Arbete pågår med att färdigställa ett till fårhus med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet är att kunna öka fårbesättningens storlek samt att förbättra företagets långsiktiga lönsamhet och struktur. 
En Verkstad!

Arbete pågår också med att färdigställa en verkstads- och arbetslokal, med bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Där kommer jag att kunna hålla till med mitt hantverkande, bla vävning och skinnsömnad. Lokalen kommer  också användas vid kurser och studiebesök.